loader image

KEELZORG

Keelzorg behandeling hoesten, slikken, kuchen, hikken, boeren, ademen, stemgeven pijnlijk beklemmend gevoel

Anders kijken naar
keelklachten

Heb je last van hoesten, slikken, kuchen, hikken, boeren, ademen, stemgeven en een pijnlijk of beklemmend gevoel in je keel?

Ik geef je advies, een duidelijke uitleg en help je in korte tijd van je klachten af!

 

Hoesten

Globus

Kuchen

Slikken

Boeren

Adem

Stem

Een afspraak maken

Nieuwsgierig geworden? 

Ik help je graag verder!

Maak hieronder direct een afspraak of stuur me een mailtje.

Het Keelzorg spreekuur is wekelijks op maandag en dinsdag.

 

Plan hier je afspraak

Hoesten

Hoesten heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven. De gevolgen van chronisch hoesten worden vaak onderschat. Lichamelijke klachten doen zich voor zoals pijn, benauwdheid, een stikkend gevoel, heesheid, keelklachten en uitputting. Stress, angst en niet meer normaal kunnen deelnemen aan het dagelijkse sociale leven zijn gevolgen die grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Hoesten is een van de meest voorkomende redenen om naar de huisarts te gaan. Wanneer er geen medisch behandelbare oorzaak is voor de hoest, is er duidelijk een indicatie voor logopedie. Bij Keelzorg ben je aan het juiste adres voor een snelle en doeltreffende oplossing. 

Slikken

Slikken gaat net als ademen vanzelf. Leg dat maar eens uit aan iemand met slikproblemen of slikangst. Door onverklaarbare redenen gaat het slikken bij jou helemaal niet vanzelf. Je maakt je zorgen, hebt er last van en je voelt je onbegrepen. Bij zowel het slikken van medicijnen, speeksel of tijdens eten en drinken voel je continue dat het slikken moeilijk is. Dit gevoel is angstig, maakt je benauwd en je bent er de hele dag mee bezig. Slikproblemen kunnen een teken zijn van een bepaalde aandoening of ziekte. Eerst moet onderzocht worden waar de slikproblemen vandaag komen. Bepaalde ziekten of afwijkingen moeten worden uitgesloten. Wanneer er geen medische oorzaak is voor het slikprobleem, is er sprake van een functionele slikklacht. Keelzorg helpt bij het onderzoek en de behandeling van diverse slikproblemen.

Globus

Het brok-in-de-keel gevoel ter hoogte van het strottenhoofd kan je ongerust maken. Meestal is het een onschuldig maar hinderlijk probleem. Het kan gepaard gaan met een branderige of geïrriteerde keel, benauwdheid en moeite met slikken of stemgeven. Vaak is er geen sprake van een onderliggende ziekte en worden er geen afwijkingen in het keelgebied gevonden. Ik kijk samen met jou naar oorzaken en in stand houdende factoren. Bij Keelzorg ben je aan het juiste adres voor een snelle en doeltreffende oplossing. 

KUCHEN

Kuchen of keelschrapen ontstaat door ontregeling in het keelgebied. Vaak komt er niets uit medische onderzoeken en helpen medicijnen onvoldoende. De gevolgen van chronisch kuchen en keelschrapen worden onderschat. Chronisch keelschrapen is vaak irritant en vervelend voor zowel jou als je omgeving. Er ontstaat soms ook een zwakke/hese stem, het gevoel van een brok in de keel, slikmoeilijkheden en mogelijke keelpijn. Ik kijk samen met jou naar oorzaken en in stand houdende factoren. Bij Keelzorg ben je aan het juiste adres voor een snelle en doeltreffende oplossing.

Boeren

Ieder mens boert gemiddeld 25 keer per dag. Dit is volledig normaal. Toch kun je last hebben van extreem boeren zonder dat de lucht vanuit de maag komt. Dit is een zeer gênante en vervelende klacht. We noemen dit supragastrisch boeren. De oorzaken kunnen heel divers zijn zónder dat er sprake is van een medische reden. Door anders te kijken naar je klacht en er anders mee om te gaan krijg je weer controle over je lichaam.

Adem

Heb je moeite met ademen of ben je snel buiten adem zonder dat er een medische oorzaak is? Door diverse niet-medische zaken kan je ademhalingspatroon ontregeld zijn. Je bent dan soms benauwd, duizelig, je voelt tintelingen, je ervaart een verandering van je stemgeluid of een dichtgeknepen keel. Ik help je inzicht geven in je adempatroon waardoor je ervaart wat een gezonde ademhaling voor jou kan betekenen. 

Stem

Van het wegvallen van je stem of verstoringen in je stemgeluid kun je behoorlijk schrikken. Heesheid, stemvermoeidheid, plots wegvallen van je stem of je stem écht kwijt zijn. Dit zijn lastige klachten waarbij vaak geen medische oorzaak gevonden wordt. Een ontregeling in het keelgebied kan het probleem zijn. Ik kijk samen met jou naar oorzaken en in stand houdende factoren. Bij Keelzorg ben je aan het juiste adres voor een snelle en doeltreffende oplossing. 

Bedankt voor je afspraak bij Keelzorg,

Ik ga meteen met je vraag aan de gang.

Met vriendelijke groeten

Nicolette

Registraties

KVK: 78587964

KP registratie:  09900186091

AGB: 05091155

NVLF: 1007748

Contact & locatie

Nicolette van den Broek

Paramedisch centrum MediPoort

De Duivenakker 4

5735 JA Aarle-Rixtel 

Aan de rand van Helmond

Artikelen & blogs

Publicatie :
Corpus magazine

Publicatie :
Elkerliek ziekenhuis

Publicatie :
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Tarieven & vergoeding

Ben je bewust dat je met Keelzorg kiest voor gespecialiseerde logopedische zorg op maat. 

Keelzorg is vooralsnog weloverwogen onafhankelijk van zorgverzekeraars. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden niet-gecontracteerde Logopedie maar het kan dus zijn dat je een (klein) deel zelf moet betalen.  Bij de meeste restitutiepolissen heb je vrije zorgkeuze en wordt gemiddeld 75-100% vergoed. 

Eerste onderzoek & behandeling  95.-

Vervolg behandeling 50.-

Werkwijze

Met welke klachten kan ik bij Keelzorg terecht?

Ben je bij de huisarts geweest vanwege een brok in je keel  en keelschrapen waarvoor geen oorzaak gevonden wordt?

Ben je bij de longarts geweest vanwege hoesten maar zijn je longen prima in orde? 

Bent je bij de KNO-arts onderzocht maar werd er geen oorzaak gevonden voor jouw slikproblemen?

Ben je bij de MDL-arts geweest en werd er geen medische oorzaak gevonden voor jouw kokhalzen of boeren?

Keelzorg voor onderzoek, advies en behandeling van diverse keelklachten zoals:

 • Hoesten
 • Globus
 • Heesheid
 • Wegvallen stemgeluid 
 • Pijn of moeite met slikken 
 • Luchtslikken
 • Stikgevoel
 • Kuchen en schrapen
 • Hikken
 • Kokhalzen
 • Boeren

Wat is de werkwijze van Keelzorg?

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is dat je de klacht écht begrijpt en snapt hoe je invloed kan uitoefenen op je lichamelijke klachten.
Voor de eerste afspraak ontvang je online een korte vragenlijst.
De eerste afspraak bestaat uit een analyse vanuit het BPS-model en worden de anatomie en fysiologie van de hals-nek-mondbodemspieren bekeken.  
Je ontvangt een heldere uitleg zodat voor jou de triggers en in standhoudende factoren duidelijk worden.
Anders omgaan met je klacht en je daar goed bij voelen is de volgende stap. 
Aanvullend kan de handeling bestaan uit keelmassages die een regulerend werking hebben.  Bij de keelmassage wordt met zachte massagetechnieken de lokale spanning en blokkade in het nek- en halsgebied behandeld.

Hoe maak ik een afspraak?

Keelzorg heeft 1x per week op maandag praktijk in het paramedische centrum Medipoort.

Maak een afspraak direct via de website of neemt rechtstreeks contact op.

Visie

Persoonlijk

Mij maak je happy als ik voor jou het verschil kan maken en jij verbaasd bent over het resultaat. Voor mezelf houd ik niet van middelmatigheid. Ik ben enthousiast, nieuwsgierig, geef niet snel op en zoek altijd een route om vooruit te komen. Met enthousiasme en kwaliteit geniet ik van het delen van kennis en ervaring. 

Onderscheidend

Vaak hoor ik terug dat ik onderscheidend ben, verrassende ideeën heb en me niet laat leiden door muren, lijnen, richtlijnen, vanzelfsprekendheden of de gevestigde orde. Ik wil een extra bijdrage leveren aan goede en betaalbare zorg onafhankelijk van lijnen of locaties. Samenwerking en out-of-the-box denken zijn de sleutels tot succes.

Helder

Moeilijk te verklaren klachten in het keelgebied zijn niet vaag en zijn geen aanstellerij of “psychisch”. Je voelt je enorm onbegrepen als medische onderzoeken, behandelingen en medicijnen niet het gewenste resultaat opleveren. Je klachten bestaan vaak al jaren en leken tot die tijd misschien niet erg genoeg totdat ze chronisch worden. Je klacht écht snappen aan de hand van heldere informatie en het fysiologische proces écht begrijpen geeft vertrouwen, neemt stress weg en brengt je terug in de regie.
 

Doeltreffend

Bij Keelzorg ontvang je heldere uitleg en openheid over de diagnose en je klachten. Anders kijken naar je klacht en er anders mee omgaan leiden doeltreffend tot vermindering van je klacht. Aanvullend kan de behandeling bestaan uit ademhalingsoefeningen en ontspannen zachte keelmassages die een regulerende werking hebben. 

Specialistisch

Keelzorg is vrij toegankelijk en laagdrempelig. Ik werk graag samen met artsen, collega’s en andere behandelaars. Keelklachten zijn niet altijd te verklaren vanuit het medisch denkmodel. Medische onderzoeken en medicijnen leveren dan niets of te weinig op. Dit is frustrerend voor zowel patiënt als arts. Ik help je graag preventief en tijdig van je klachten af om te voorkomen dat je lang en onverrichterzake in het medisch circuit rondhangt.  Keelzorg is een vorm van specialistische logopedie waarmee ik aansluit bij de huidige veranderingen in de zorg en een bijdrage lever aan zinnige en zuinige zorg. 

Over mij

Als ziekenhuis logopedist heb ik door de jaren heen zo’n exclusieve kennis en ervaring opgedaan die van absolute meerwaarde is in de eerstelijn. 

Ik werk graag samen met huisartsen, specialisten, osteopaten, psychologen en andere paramedici vanwege deze specifieke kennis en expertise.

Het idee voor Keelzorg is ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk waarbij ik het aantal patiënten met medisch lastig te verklaren keelklachten zag groeien die vaak al jaren met klachten rondhingen in het medisch circuit. 

Het is mijn missie om keelklachten in een vroege fase duurzaam te verhelpen en hierbij artsen en andere behandelaars te adviseren.

Vul hier de indicatie in

Vul hier de beschrijving in van de indicatie

Algemene voorwaarden

1. Toegankelijkheid
Een afspraak maken bij Keelzorg kan zowel zonder als met verwijzing. Zonder een verwijzing van de huisarts of specialist heb je geen garantie op een vergoeding van je zorgverzekeraar. Heb je wel een verwijzing van de huisarts of specialist dan wordt logopedie altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Een afspraak maken kan telefonisch, via mail of via de website. Keelzorg zit gevestigd in het pand van MediPoort waar ruim parkeergelegenheid is. Bij binnenkomst is er gelegenheid tot melden bij de secretaresse en kun je plaatsnemen in de comfortabele ruime wachtkamer.

2. Kwaliteit
Als professioneel logopedist sta ik vanaf 1994 geregistreerd in het Landelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Alleen logopedisten die in dit register staan ingeschreven mogen dit door de wet beschermd beroep uitoefenen. De deskundigheid  van  de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar. Mijn werkervaring, werkzaamheden, doorlopende opleidingen, trainingen en certificaten waarborgen kwaliteit.

3. Aanmelden
Bij het maken van een afspraak is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst en ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals die op de website staan www.keelzorg.nl. Bij de aanmelding worden er persoonsgegevens vastgelegd welke verplicht en nodig zijn. In kader van de identificatieplicht word je gevraagd je te legitimeren met een rijbewijs of paspoort. 

4. Vergoeding
Bij Keelzorg maakt u bewust gebruik van specialistische logopedische zorg. Jij bent op de hoogte van de regeling die jouw zorgverzekering heeft ten aanzien van de vergoeding van logopedie. Keelzorg maakt gebruik van de mogelijkheid om contractloos te werken. Dit betekent dat Keelzorg geen contracten heeft met zorgverzekeraars. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt van je verzekering en polis af. Aan het einde van een consult betaal je eenvoudig via pin. Je ontvangt een factuur die je daarna zelf bij de zorgverzekering indient.

5. Overleg
Indien nodig wordt er met jouw toestemming overleg gepleegd met artsen of andere behandelaars voor de kwaliteit van zorg. Indien er sprake is van een afspraak geef je hiervoor toestemming en wordt dit overlegt en besproken.

6. Verhindering
Bij onverhoopte verhindering dien je dit tenminste 24 uur van tevoren te melden. In de tijd die voor jou gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Als je niet afzegt wordt het consult in rekening gebracht.

7. Privacy
Keelzorg hanteert een  privacyreglement  ter  waarborging  van  je  persoonlijke gegevens. De richtlijnen  van  de  brancheorganisatie  NVLF, de  WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn hierbij leidend. Zie de privacyverklaring voor meer informatie.

8. Veiligheid
Keelzorg is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, schade en/of verlies van eigendommen van cliënten of bezoekers.

9. Klachtenregeling
Indien je, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening,  dan ga ik graag met je in gesprek voor een passende oplossing. Als klant kun je gebruik maken van de klachtencommissie van de NVLF via het Klachtenloket Paramedici. Door gebruik te maken van de diensten van Keelzorg ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Keelzorg – 15 augustus 2020

Privacy verklaring

Met deze privacyverklaring wordt je als client geïnformeerd over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.

Keelzorg neemt verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met bescherming van je privacy en persoonsgegevens. 

Keelzorg heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt je zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Keelzorg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens worden door Keelzorg verwerkt ten behoeve van verplichte dossiervorming en administratieve doeleinden.

Keelzorg draagt een geheimhoudingsplicht en hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord op haar systeem.

Persoonsgegevens worden door Keelzorg opgeslagen voor een wettelijke verplichte periode van 15 jaar.

Keelzorg geeft gegevens niet door aan derden of andere partijen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

De client heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven.

Als je naar aanleiding van dit Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft dan neem contact op met nicolette@keelzorg.nl

Klachtenregeling

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

Je komt voor goede hulp en begeleiding. Ik doe er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als client onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan wil ik dat graag weten. De eerste stap is een gesprek aangaan en samen bespreken waarover je ontevreden bent. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Als dat geen oplossing biedt dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici van de NVLF waarbij Keelzorg is aangesloten. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De NVLF is hieraan verbonden en Keelzorg volgt deze klachtenregeling.

Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.